معنی « همسر» ( قابل توجه .... )


.....هرگز!. روح هاي اندك و بي سرمايه اي اند كه در بي دردي به ابتذال مي كشند؛ عشق هاي مزاجي اند كه در وصال مي ميرند. در پيري مي پژمرند... .
....اما روح هاي بزرگ نيرومند؛ كه خالق اند و هنرمند ، روح هايي كه امانتدار خدايند و همانند خدا و مسجود ملائک...اينان در نيل در وصال ، در كام ، به ركود نمي افتند ، نمي پوسند ، عفونت نمي گيرند... دو روح ثروتمند و هنرمند براي هميشه هم را استخراج مي كنند ، هم را مي سازند... و اين خود يك زندگي كردن است ! و آندو [ علی و فاطمه ] چنين مي زيستند! ؛ در يكديگر دم مي زدند، در يك ديگر سفر مي كردند، در يكديگر مي گريستند... .

هريك آينه ديگري شده بود ، كه هر كدام ديگري را مي نوشت،
كه هر يك روح ديگري ، همسر دیگری شده بود!
هر كدام ديگري را مي ساخت ،كه هر يك موم دست ديگري شده بود!
هر كدام ديگري را مي سرود ،كه هر يك شعر ديگري شده بود!
هر كدام ديگري را مي پرورد ،كه هر يك خيال ديگري ، خاطره ديگري و آرزوي ديگري شده بود!.....


معلم شهيد دکتر شريعتی ( با تصرف )   

نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٢
تگ ها :