::شب قدر::التماس دعای عاجرانه از همه دوستان

عوامل روانی موجود در یک جبهه واحد که موجب تضاد میان افراد همرزم و همگام می گردد و موجب می شود که دوستی بر دوست دیگر اجحا ف و ظلم و ظلم کند یا حقش راغصب و پایمال کن و حتی به جبهه گیری منفی و خیانت به نهضت و به راه خویش وادارد یکی این است که: گاهی < عظمتهای > یک دوست  احساس حقارتهایی را در دوست دیگر ایجاد می کند و در اینجاست که دیگر <جرم> آن دوست اختلاف فکر اختلاف مبنا اختلاف شعار اختلاف راه و اختلاف روش و غیره با این یکی نیست چرا که تا به حال وحدت فکری وحدت وحدت مبنا وحدت شعار وحدت راه و وحدت روش و غیره داشته اند بلکه و بلکه < جرمش > فقط و فقط داشتن  < عظمت > است و بس! زیرا اساسا < حقارت > وقتی احساس می شود که برابر < عظمت > قرار گیرد. این نکته باریک نکته بسیار حساسی است که روشنگر بسیاری از زوایای تاریک یا پیچیده تاریخ اسلام بویژه در سرنوشت علی و زندگی علی است.

 

م آثار 26-علی / ص 254

 

  
نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
تگ ها :