تقليد - تفکر - فهميدن

...آنها فقط از یک چیز می ترسند : از اینکه ما دیگر از آنها تقلید نکنیم.چطور میشود که از آنها تقلید نکنیم؟کاری کنیم که بتوانیم خودمان بفهمیم. آنها فقط از فهمیدن تو می ترسند. از تن تو هر چقدر هم قوی بشی ترسی ندارند از گاو که گنده تر نمیشی؟ - میدوشنت – از خر که قوی تر نمی شی -سوارت می شوند-!

آنها از فکر تو می ترسند.این است که بزرگ هایی که فکر دارند باید فقط به چیزهای بیخودی فکر کنند بچه ها را هم باید جوری بار بیارند که هر کاری بگیرند و فقط و فقط بلد نباشند فکر کنند! بچه هایی باشند نونوارتر و تمیز چاق و چله شاد و خندان اما .... ببخشید!شاد و خندان اما... ببخشید!از چه راه؟ از این راه که عقل بچه هامان را از سرشان بچشمشان بیارند!

 

از مقدمه یک و جلوش ت ابينهايت صفرها

 

  
نویسنده : AmirRH ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۳
تگ ها :