نخستین گام برای هرگونه اصلاح معنوی و فکری :: عيد قربان مبارک::

 

....آنچه که امروز بعنوان بزرگ ترین و نخستین قدمی که روشنفکران خودآگاه ما باید بردارند تا بعنوان نخستین گام برای هرگونه اصلاح معنوی و فکری و بعنوان مقدمه ای و زمینه ای برای بنیاد هرگونه فرهنگی و هرگونه تربیتی و اصلاحی در فرد و جامعه تلقی بشود این است که : همانگونه هوشیارانه و طبق برنامه علمی و منطقی ای که آن ها ما را از خویش بیگانه کردند و نسبت به معنویت و مذهب خود نه تنها نا آشنا که دشمن کردند تا شیفته خود کنند و خود را در برابر آنها حقیر و ذلیل و پست حس کنیم و هرچه را به خود منسوب است محکوم بدانیم و هرچه را که به او منسوب است مورد تقلید قرار بدهیم ( این موجبات موجب شده است که ما-چنان که می خواست – تبدیل به یک انسان دست دوم بشویم که فقط به درد و رنج بردن و مصرف کردن آنچه او تولید کی کند- هم کالاهای معنوی و هم کالاهای مادی – { دچار شویم} و به این صورت در بیاییم ) { ما هم } بیندیشیم تا همانگونه همه این عوامل همه این اصول و همه این راه هایی را که آنها طرح کردند و برنامه هایی را که عنوان کردند تا ما را از خود بیگانه و از خود منسوخ و از خود گریزان و منفور کردند { بشناسیم و } از همان راه ها برگردیم . به کجا؟ به خویش ب کدام خویش ؟ به آن خویشی که در گذشته تجربه کرد که انسان مستقل سازنده تمدن  و کمال و فضیلت و جامعه متمدن نسبت به زمان خودش می ساخت و به مکتبی که تجربه کرد که مظاهر متعالی انسانهایی که برای همه وقت زنده اند و زیبایند می سازند. به آن خویش برگردیم.

آن خویش را الگو می خواهد چگونه؟

 

چنانکه علی بود.

 

 

 

مجموعه آثار 25- انسان بی خود – صص289و290

 

  
نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۳
تگ ها :