سه شاهراه تاريخ

تمامي تاريخ به سه شاهراه اصلي مي پيوندد:آزادي،عدالت و عرفان!نخستين،شعار انقلاب كبير فرانسه بود و به سرمايه داري و فساد كشيد.دومي شعار انقلاب اكتبر بود و به سرمايه داري و جمود و سومين شعار مذهب بود و به خرافه و خواب!كار اصلي هر روشنفكري در اين جهان و در اين عصر يك مبارزه آزادي بخش فكري و فرهنگي است براي نجات آزادي انسان از منجلاب وقيح سرمايه داري و استثمار طبقاتي.نجات عدالت اجتماعي از چنگال خشن و فرعوني ديكتاتوري مطلق ماركسيستي و نجات خدا از قبرستان مرگ آميز و تيره آخونديسم!و اين رسالت بزرگ پيامبرانه را روشنفكر راستين و مسئول روشن انديش نه با تفنگ و نارنجك و نه با ميتينگ و داد و قال،نه با سياست بازيهاي رايج و سطحي، نه با انقلاب ها و تغيير رژيمها و عوض كردن آدمها و خلق ماجراها...
بلكه در يك كلمه با كاري پيامبر گونه در ميان قوم و در عصر و نسل خويش و در هر گوشه اي از اين جهان كه هستيم بايد آغاز كنند؛ " ابلاغ " و سلاحش : " كلمه ".٪

 

م.آ ۱،ص۹۸

  
نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٤
تگ ها :