ولادت « رسول رحمت » گرامی باد


تاريخ تولد حضرت محمّد مصطفي (ص) را در اسلام چگونه نشان مي‌دهد؟ چگونه ارزيابي مي‌كند؟ نمي‌گويد تا پيغمبر اسلام متولد شد كتابخانه‌ها زياد شد، عرفان درخشيدن گرفت، خداي عشق به رقص آمد، خداي علم به هيجان افتاد، مريخ خداي جنگ لرزيد، تير و كمان از دست هركول افتاد، نوري از آسمان تابيد، زمين را زلزله گرفت...
نه، بلكه آتشكده پارس، آتش‌هاي دروغين خاموش شد، آتش‌هاي دروغين. چرا؟ براي اينكه اين آتش‌ها، آتش اهورامزدا نبود، آتش اهورامزدا يكي است، اين آتش‌ها سه تا بود، آتش گشتاسب در آذربايجان مال شاه و شاهزادگان و اشراف، آتش برزين مهر متعلق به دهقانان و آتش پارس در استخر متعلق به روحانيون زرتشتي: يكي از صفوف برجسته طبقه حاكمه استثمارگر و مستبد و عصاره‌كش مردم. اين آتش، آتش فريب و نيرنگ و دروغ بود، بدتر از هر آتشي، آنها آتش زور و آتش پول بودند و اين آتش خدعه و انحراف افكار و تخدير مردم، به نام دين. آن‌ها آتش استبداد بودند و آتش استثمار، و اين آتش استعمار و چه كسي نمي‌داند كه اين سوزنده‌ترين و خاكستركننده‌ترين آتش است؟ اين آتش مُرد، و اين آتش‌ها خاموش شد، آتش‌هايي كه همواره توده در آن مي‌سوختند به نام اهورامزدا و به نفع اهريمن.
و كنگره قصر ساساني فرو ريخت. يعني اين يك تولد پرمعنايي است، تولد يك روح و عرفان جديد و يك احساس و اشراقي است كه مذهب است، اما بر خلاف مذهب‌هاي رايج، به خشت، خشتي كه روي هم كج بنا شده است كار دارد، به هر در و ديوار و پايه‌اي كه بر ستم بركشيده است كار دارد.
يعني اين پيغمبر ظهور نكرد تا خود را مثل ماني و مزدك و كنفسيوس و... به اين كاخ برساند و در رديف شاعر و منشي و خواجه دربار بنشيند، آمده است تا آن را ويران كند.
تا پيغمبر اسلام چشم به اين جهان گشود، آتشكده فارس خاموش شد و كنگره قصر مدائن فرو ريخت، كيفيت نگاه و ماموريت اسلام را به اين جهان و در اين جامعه بيان مي‌كند.


م آثار 5 ( ما و اقبال )
به انتخاب و با تشکر از صادق

  
نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٥
تگ ها :