آنچه که آخوندها نمی فهمند!


آنچه را که آخوندهای ما نمی فهمند این است که وجود عده زیادی افراد مومن موفقیت یک ایمان به حساب نمی آید بلکه ارزش یک ایمان به این است که زندگی کند و رشد و نمو و تکثیر داشته باشد وگرنه مذهبی که بصورت یک موجود منجمد و متحجر درآمده و عقیم شده است هرچند در حال حاضر اکثریت توده عوام بدان وابسته باشند مرده است و از دست رفته.
زیرا نباید دید که پیروان یک مذهب در یک مملکت چند میلیون نفر است بلکه باید دید که در صحنه زندگی و زمان و فکر و حرکت و تحول جامعه و تغییر نسل و کون و فشار عقاید و ارزشها و فرهنگها و نهادهای اجتماعی و سیر تاریخ بسوی فردا این مذهب حضور دارد یا نه؟


م آثار ۲۱ - ص ۷۸   

نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸۱
تگ ها :