خدايا ! ( ۳ )

خدايا به من توفيق تلاش در شكست. صبر در نوميدي. رفتن بي همراه. جهاد بي سلاح. كار بي پاداش. فداكاري در سكوت. دين بي دنيا. مذهب بي عوام. عظمت بي نام. خدمت بي نان. ايمان بي ريا. خوبي بي نمود. گستاخي بي خامي. مناعت بي غرور. عشق بي هوس. تنهايي در انبوه جمعيت. دوست داشتن بي آنكه دوست بداند. روزي كن.


م آثار ۸ - ص ۱۱۵با تشکر از ر. راد   

نویسنده : AmirRH ; ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۱
تگ ها :