تمدن ( ميلاد کريم اهل بيت امام حسن مجتبی گرامی باد )
تمدن يعنی کاری که موسی کرد : از مشتی اسير و ذليل خوکرده به بندگی و زبونی و پستی و پول پرستی و مصلحت جوئيهای فردی و حيله گريهای حقير چنهن تاريخی ساخت. يعنی کاری که محمد کرد : از عده ای وحشيان پراکنده در صحرای جهت و فقر و کينه کشی های بدوی ويران کنندگان بزرگترين قدرتها ی امپرياليستی شرق و غرب جهان و تکامل دهندگان همه تمدنها و فرهنگ های تاريخ انسان را ساخت.... .


م آثار ۴ - ص ۴۴   

نویسنده : AmirRH ; ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۱
تگ ها :