زندگی مادی - زندگی معنوی


« من لا معاش له لا معاد له » : کسی که زندگی مادی ندارد زندگی معنوی هم نخواهد داشت؛ گويی پرودن حرف می زند ! درست برخلاف برداشتی که اکنون از اين مذهب ( اسلام ) می کنند و می گويند : کسی که به فقر و بدبختی دچار است قلبش صافتر است و شکسته تر و بيشتر می تواند در زمينه طلوع الهامات غيبی باشد.
شکم خالی هيچ چيز ندارد ؛ جامه ای که دچار کمبود اقتصادی و مادی است مسلما کمبود معنوی خواهد داشت آنچه را که بنام اخلاق و مذهب می نامند در جامعه های فقير يک سنت موهوم انحرافی است معنويت نيست.


م آثار ۲۰ - ص ۲۸۹   

نویسنده : AmirRH ; ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ مهر ،۱۳۸۱
تگ ها :