« علی » ( ۱ )

... بالاخره « علی » را - که آخرین شانس مردم مظلوم و بشریت محکوم و انقلاب عدالتخواهانه جهان بود - همینها کشتند!!!
اینها که خدا را صادقانه عبادت می کنند و بازیچه خناس اند و مزد نمی گیرند.اینها که برای رضای حق حق را می کشند و دستشان به خون آغشته نیست!. همین متعصبترین مقدسان اند و کفر یارانی فداکارتر از اینها ندارد!
و شیعه « علی » بودند و « علی » دشمنانی بدتر از اینها نداشت.
مارقین !
این مومنان بی دین !
آه ! خدایا که « علی » از اینها جه می کشید!؟
« علی » نه تنها خودش مظهر عدالت صداقت و آگاهی است بلکه دشمنش نيز مظهر جور خيانت و جهل است.
« علی » در همه چيز امام است نمونه ا« علی » است مثال است کامل است و کمال مطلق است.
« علی » را نه تنها بايد در چهره خودش و يارانش بلکه در چهره دشمنانش نيز بايد شناخت دشمنان « علی » ما را به شناخت « علی » کمک می کند آن چنان که ظلمت نور را می شناساند. و شناخت دشمنان « علی » نيز درس است.آموزنده است.
« علی » مظهر حق است و حقیقت در تاریخ. بیش از سه جبهه جنگ ندارد.
قاسطین : قدرتهای آشکار ضد مردم
ناکثین : عناصر دوست اما خیانتکار
مارقین : متعصبان قربانی جهل و بازیچه بی گناه جور !


م آثار ۲۶ ( « علی » ) / ص ۲۸۲
  

نویسنده : AmirRH ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۱
تگ ها :