... بهاران

پـــیـــامــبــــر رحمت ( حضرت محمد ( ص ) ) :

« هرکس از جمال بهار و گلهای پر نقش و نگار آن به شوق و هيجان نيايد بی گمان بيمار و نيازمند علاج است. »

***

... « بهاران » ٬ از کجاست که روح روئیـدن و سبز شدن ناگاه در تن خاک مرده پیـدا می آیـد؟
و از کجاست که روح شکفتن ناگاه از تن چوب خشک ٬ چندين برگهای سبز و شکوفه های سفيد و آبی و زرد و سرخ برمي آورد ؟
« بهاران » ٬ رازدار رســـــــــتــاخــیـــــز پس از مرگ است و قبرستانها ٬ مزارعـی هستند که در آنها ٬ بذر مردگان افشــانده اند. و جسم تا نميرد ٬ کجا رستاخيز پذيرد ؟
با « بهاران » ٬ روزی نو می رسد و ما همچنان چشم در راه روزگاری نو .
اکنون که جهان و جهانيان مرده اند آيا وقت آن نرسيده است که مسيحای موعود سر رسد ؟

« و یُــحــیــــی اَلاَرضَ بـَــعـــدَ مـــوتِــــــهـــــــا »

سيد مرتضی آوينی ٬ آغازی بر يک پايان ٬ ص ۹

***

لسان الغیب :

بـــهـــــــــار عمر خواه ای دل و گرنه اين چمن هر ســــال

هـــــــزاران گل برارد بار و صد بلبل
  

نویسنده : AmirRH ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :